Mesures per a la priorització del bus

Mesures per a la priorització del bus

Per tal d’afavorir la mobilitat amb l’autobús, l’Ajuntament està aplicant mesures i actuacions que prioritzin aquest mitjà de transport en superfície davant el transport privat. Aquestes actuacions complementen la implementació de la nova xarxa i augmenten la seva eficiència.

  1. Priorització semafòrica de la circulació de busos.
  2. Redistribució de l’espai viari amb diferents tipologies de carrils exclusius per a bus i d’altres compartits
  3. Optimització de la senyalització
  4. Modificacions de vorera o calçada per facilitar les maniobres dels vehicles: 3.200 m2 de renovació de paviment de voreres vinculat a les noves parades i les adaptacions dels girs corresponents per habilitar el pas dels autobusos; 206 m d’encaminaments de vorera; 38 condicionaments i enrasat d’escocells en l’àmbit de les parades per millorar l’accessibilitat; 439 actuacions en l’arbrat viari (poda arbrat, entutorament, substitució); 17 remodelacions de passos de vianants i 4 girs condicionats per al pas del bus.
  5. Augment dels quilometres de carril bus. Fins 9,5 km de nous carrils bus repartits en 10 actuacions.
  6. Nous semàfors exclusius per al bus. Fins a 7 nous semàfors amb fase exclusiva per a autobusos.
  7. Fins a 10 cruïlles semaforitzades i 5 cruïlles adaptades semafòricament per afavorir el pas del bus.
  8. Construcció de 38 noves parades, anul·lació de 36 parades i adequació de 41 parades.

Tornar