Mesures per a la priorització del bus

Mesures per a la priorització del bus

Per tal d’afavorir la mobilitat amb l’autobús, l’Ajuntament està aplicant mesures i actuacions que prioritzin aquest mitjà de transport en superfície davant el transport privat. Aquestes actuacions complementen la implementació de la nova xarxa i augmenten la seva eficiència.

  1. Priorització semafòrica de la circulació de busos
  2. Redistribució de l’espai viari amb diferents tipologies de carrils exclusius per a bus i d’altres compartits
  3. Optimització de la senyalització
  4. Modificacions de vorera o calçada per facilitar les maniobres dels vehicles
  5. Augment dels quilometres de carril bus
  6. Nous semàfors exclusius per al bus
  7. Compra de 78 nous autobusos per renovar la flota
  8. Recuperació dels busos de barri en diumenges i festius
  9. Incorporació de 43 nous autobusos al servei en dies laborables

Tornar