Fases d’implantació de la xarxa

Fases d’implantació de la xarxa

L'any 2012 es van posar en marxa les cinc primeres línies de la Nova Xarxa Bus i, des de llavors, s’ha incrementat el seu nombre en successives fases d’implantació. Amb la 5a fase, es posa en marxa tota la xarxa completa, i Barcelona comptarà amb un total de 98 línies, estructurades en tres nivells:

  • 28 línies de NXB: 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals
  • 43 línies convencionals
  • 27 línies de bus de barri

Tornar

FASE 5.1.5 - Juny 2018

FASE 5.1 - Novembre 2017

FASE 4 - Febrer 2016

FASE 3 - Setembre 2014

FASE 2 - Novembre 2013

FASE 1 - Octubre 2012