Amb Metro i Tren per Barcelona

METRO

El desembre del 1924 Barcelona va inaugurar el primer tram de metro de la ciutat. Es va sumar així a les grans ciutats europees i americanes que es dotaven d’aquest mode de transport. La xarxa de metro dóna servei diàriament, de mitjana, més d’un milió de persones, i s'ha convertit en el transport públic col•lectiu més utilitzat.

El metro, com el ferrocarril i el tramvia, és el mode més eficient en termes energètics i d’emissions, i la seva freqüència i velocitat mitjana són superiors a la dels modes de superfície, ja que aquests últims es veuen afectats per la seva coexistència amb el trànsit de vehicles a motor.

FGC

Les línies de trens de Ferrocarrils de la Generalitat, la història de les quals es remunta al segle XIX, funcionen a Barcelona com una part més de la xarxa de metro, connectant a més la ciutat amb les comarques veïnes del Baix Llobregat, l’Anoia, el Vallès Occidental i el Bages, amb un servei d'alta freqüència integrat tarifàriament.

RODALIES

Les línies de rodalies que donen servei a la regió metropolitana tenen el seu origen/destinació i zona central a Barcelona, i la ciutat concentra bona part de les validacions que es realitzen cada any, uns 105 milions.