Amb Bus per Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona vetlla per tal que tots els ciutadans tinguin dret a moure’s de forma sostenible, segura i saludable arreu de la ciutat. Per aquest motiu, la reducció progressiva dels vehicles privats a motor, tal i com proposa el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, és una prioritat en la lluita contra la contaminació de la l'aire i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquest context, la millora del transport públic en superfície és una de les mesures clau, així com també l’increment de les vies ciclables o la recuperació de l'espai públic mitjançant la creació d'espais pacificats per a la mobilitat a peu.

Barcelona compta amb una xarxa d'autobusos extensa, sostenible i eficient a l'abast de tothom, que dóna servei a més del 95% de la població de la ciutat i que està formada per un total de 97 línies dividides en:

La Nova Xarxa Bus, o línies d'altres prestacions, que permeten moure's arreu del territori (en horitzontal, vertical i diagonal). Es troba en la seva fase final d'implantació i quan conclogui comptarà amb un total de 28 línies.

Línies convencionals que connecten barris. N'hi ha un total de 43.

Bus de barri, que realitza el servei per l'entorn més immediat amb 26 línies.

Aquesta xarxa permet una major connectivitat, donada la freqüència i facilitat d'ús, una intermodalitat amb altres modes de transport públic (un servei total conjuntament amb altres operadors, com el metro, el tren, el tramvia i la bicicleta) i assegura que el 99% dels desplaçaments es realitzin amb un màxim d'un intercanvi.

El servei de transport públic d'altes prestacions en superfície es completa amb el tramvia.

Tot el serveis de bus a la ciutat

A la ciutat i a l’àrea metropolitana de Barcelona circulen autobusos de diverses operadores, la principal de les quals és la companyia Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), encarregada de gestionar les diverses línies de la xarxa de bus de Barcelona.

A banda de TMB, a Barcelona hi ha altres companyies amb autobusos cobreixen diferents recorreguts i trams horaris : NitBus, Aerobus, Bus turístic, Authosa, etc., a banda dels autocars de transport discrecional que realitzen transports personalitzats (empreses, escoles...).

Més informació