Amb bicicleta per Barcelona

Bicing
El Bicing és el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, pràctic i sostenible que pots utilitzar en els teus trajectes per la ciutat. Per anar on vulguis i quan vulguis, sense fums ni sorolls.

La bicicleta ha anat guanyant protagonisme a Barcelona en els darrers anys, en la línia del que succeeix a moltes capitals europees. El clima benigne de la ciutat i la seva orografia són factors idonis per fer-la servir de manera quotidiana. El 80% del municipi té un pendent inferior al 2% i es pot recórrer amb comoditat.

El fet que els països en què més s’utilitza siguin els del centre i nord d’Europa, on les condicions meteorològiques habituals són més extremes que les de Barcelona, dóna una idea dels avantatges que aporta la bicicleta en els desplaçaments quotidians, a més dels beneficis per a salut de les persones. La bicicleta no contamina ni fa soroll i és altament eficient en els recorreguts urbans si es compara amb els vehicles a motor.

La percepció i l’ús de la bicicleta ha experimentat una gran evolució en els darrers anys, sobretot a mesura que s’ha comprès el seu valor i utilitat com a mode de transport urbà, i s’ha anat ampliant la xarxa de vies i de serveis adaptats. En aquest canvi hi ha tingut molt a veure també la implantació del Bicing l’any 2007, ja que ha suposat un ràpid increment del nombre habitual d’usuaris.

Mobilitat a Twitter

Actualitat

18/09/2017

Aquesta Mercè aparcament de bicicletes vigilat a la pl Espanya.

Festes Populars. Per primer any s'habilita un aparcament vigilat per a bicicletes per aquelles que volgueu gaudir dels concerts o de la Festa del Fitnees a l'avinguda de Maria Cristina.

ZAB - Carril bici c Paris

04/09/2017

Millores a la infraestructura ciclista, el cas de la ZAB

Infraestructura. D'acord amb el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona, als nous carrils bici unidireccionals s'està implantant la Zona Avançada per a Bicicletes.

28/08/2017

L'AMB obre una línia de subvencions per adquirir una bicicleta elèctrica

Subvencions. Convocatòria pública 2017 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Llegir més +