Documentació

Fulletó d'informació sobre la bicicleta
Campanya Motos

Fer campanyes per promoure el civisme en la conducció, millorar la seguretat viària, fomentar l’ús dels transports collectius i els desplaçaments a peu i en bicicleta

Campanya Seguretat Viària Laboral

L’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana inicien sessions de formació a les empreses per evitar els accidents in itinere i durant la jornada laboral