Documentació

Mapa de carrils bici

En els enllaços associats podeu descarregar-vos la darrera versió en pdf del mapa de carrils bici de Barcelona i versions editades en anys anteriors.

Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (2017)
Vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

Barcelona ha desenvolupat una ordenació per regular els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

Documentació sessions informatives noves infraestructures per la mobilitat sostenible

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.
Per aquest motiu, les properes setmanes tindran lloc un seguit de sessions informatives arreu de la ciutat, obertes a la ciutadania, per donar a conèixer els projectes de construcció de carrils bici i carrils bus a la ciutat.

Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016

El present document parteix de la base estudiar en profunditat la implantació de la bicicleta a Barcelona, no únicament des d’un punt de vista de senyalització, sinó amb una visió integral. La
previsió d’ampliació de la xarxa de carrils bici i el possible increment del número d’usuaris feien necessari aquest nou estudi i visió general.