Documentació

Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (2017)
Mapa de carrils bici
En els enllaços associats podeu descarregar-vos la darrera versió en pdf del mapa de carrils bici de Barcelona i versions editades en anys anteriors.
Vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes
Barcelona ha desenvolupat una ordenació per regular els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.
Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016
El present document parteix de la base estudiar en profunditat la implantació de la bicicleta a Barcelona, no únicament des d’un punt de vista de senyalització, sinó amb una visió integral. La previsió d’ampliació de la xarxa de carrils bici i el possible increment del número d’usuaris feien necessari aquest nou estudi i visió general.