Documentació

Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016
El present document parteix de la base estudiar en profunditat la implantació de la bicicleta a Barcelona, no únicament des d’un punt de vista de senyalització, sinó amb una visió integral. La previsió d’ampliació de la xarxa de carrils bici i el possible increment del número d’usuaris feien necessari aquest nou estudi i visió general.
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona