Documentació

Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 - Document final. Aprovat el 27 de març de 2015

El consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, divendres 27 de març de 2015, el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018, el document que estableix les prioritats en matèria de mobilitat a la capital catalana durant els propers anys.
El pla elaborat per l'Ajuntament de Barcelona pretén potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic i situar la contaminació atmosfèrica per sota dels límits que marca la UE.

El seus eixos estratègics són assolir una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. El pla es fixa com a objectiu que el 2018 Barcelona compleixi tots els paràmetres ambientals de la UE. També es marca com objectius una reducció del -30% de morts i del -20% de ferits greus en accidents de trànsit a la ciutat. I potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

Presentació en la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, març 2014

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el 5 de març de 2014, es va presentar el document final del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), resultat del treball conjunt de l'Administració i i de entitats que han participat en el procés participatiu dut a terme el darrer any i mig. En la sessió es va explicar l'escenari del PMU amb superilles i la projecció que aquest model té en el trànsit, el repartiment modal de desplaçaments i la qualitat de l'aire.
Amb aquesta sessió es dóna per conclòs el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana i s'inicia la fase de tramitació (aprovació definitiva, exposició pública, presentació d'al·legacions i aprovació definitiva).

Desenvolupament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, febrer 2014

El Pla de Mobilitat Urbana a partir de la diagnosi de la mobilitat a la ciutat i de la definició d'un escenari a assolir , desenvolupa les actuacions que persegueixen els objectius estratègics en relació amb la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient.
El document incorpora les propostes de les entitats que formen part del Pacte per a la Mobilitat, com a resultat del procés participatiu dut a terme.

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013 - 2018: Introducció, Diagnosi i Escenaris

La primera fase recull una diagnosi de l'actual estat de la mobilitat a la ciutat de Barcelona on s'analitzen les dinàmiques demogràfiques, les etapes de desplaçament, el nombre de desplaçaments interns, els desplaçaments de connexió, les zones de vianants, les zones 30 i la xarxa de bicis, l'evolució de la demanda a la Regió Metropolitana de Barcelona, la mobilitat en vehicle privat i la seguretat viària a la ciutat.
A partir d'aquesta primera fase de diagnosi s'obre un procés de participació entre els diferents grups de treball que conformen el Pacte per a la Mobilitat amb l'objectiu d'analitzar els diferents escenaris apuntats i configurar propostes concretes per incloure a la segons fase del pla.

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2006-2012

Barcelona va gaudir d'un Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2006-2012 que representà una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà. És un document on no només s'elaborà un context general que dotés de coherència a les diferentes polítiques ja empreses per l'Ajuntament, sinó també que definis les estratègies futures en consonància amb un model global de mobilitat.