Accessibilitat

A la web de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les següents mesures per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

 • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
 • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.
 • Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat i l'àudio que comença automàticament.
 • Moviment:​el contingut en moviment té un mecanisme d’aturada
 • Imatges de text: En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.
 • Títols: els títols de pàgina mencionen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.
 • Idioma: l’idioma de les pàgines està marcat correctament.
 • Formularis: els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.
 • Reproductor d’audiovisuals: els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.
 • Xarxes socials: els pluggins de les xarxes socials són accessibles.
 • Llenguatge: El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament de la web de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona s'ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors la trobareu a la web http://accessibilitat.bcn.cat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web

Si detecta dificultats d'accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres (accessibilitat@bcn.cat).